30 січня, 2020 р.

 

Олена Пометун, засновниця і керівниця Освітньої платформи “Критичне мислення”.

 

Під час тренінгів нас часто запитують про форму навчання учнів, що є оптимальною як для розвитку критичного мислення, так і для досягнення предметних завдань уроку. А також про те, які методи слід застосовувати в тому чи іншому випадку. Відповіді на ці запитання пов’язані насамперед із тим, як ми вибудовуємо урок цілісно, адже технологічність навчання передбачає взаємопов’язаність усіх його елементів.

Для переходу до навчання учнів за цією технологією слід внести системні зміни в організацію навчання на уроках. Технологія проведення уроку з розвитку критичного мислення є міжпредметною. При цьому вона, залежно від предметного наповнення та дидактичних завдань уроку, може набувати різних характеристик. Наприклад, це можуть бути різні типи уроку – набуття нових знань, формування умінь тощо, або ж різне наповнення змісту уроку – математичний, природознавчий, мовно-літературний інші.

Разом з тим технологічність уроку забезпечує його алгоритмізована структура та методика реалізації, що не залежать від згадуваних вище чинників. Така структура передбачає побудову уроку з трьох основних частин: вступної, основної та підсумкової.  Дивимось на таблицю з короткою теорією.

 

Структура уроку в технології розвитку критичного мислення

chastyny-uroku

Лише правильне розуміння і використання потенціалу кожної частини уроку уможливлює оптимальний відбір методів навчання. Якщо ж ігноруємо це – породжуємо чимало помилок у вчительській практиці . Вибір методів навчання з інструментарію технології розвитку критичного мислення залежить від завдань тої чи іншої частини уроку: одні методи багатофункціональні – їх  застосовують у різних частинах уроку, а інші – лише в одній. Ілюструємо це ще однією таблицею.

 

Розподіл методів розвитку критичного мислення згідно з частинами уроку

rozpodil-metodiv_png

Зверніть увагу  – перелік методів у таблиці невичерпний. Більше ви зможете знайти в Енциклопедії інтерактивного навчання, на сайті можна переглянути уривки онлайн та замовити книгу.

Ще декілька дружніх порад, як відбирати методи до уроку. У досвідченого вчителя – великий набір інструментів, звичайно, вибір того чи іншого методу потребує врахування кількох чинників.

1. Характер матеріалу і результатів, які вчитель хоче отримати – знання, уміння чи ставлення? Якщо ви чекаєте засвоєння знань – підійдуть методи повторення: опитування, тести, взаємоперевірка, перечитування чи перегляд та ін. Якщо уміння – вам потрібно організувати діяльність, у якій учні будуть вправлятись, щоб сформувати або розвинути уміння. Формування ставлень чи емоцій учнів потребує дискусії, обговорення, постановки дилем чи спірних запитань та ін.

2. Готовність учнів до інтерактивної взаємодії – роботи в парах, зміни партнерів по спілкуванню, відповідального виконання завдання у команді, дотримання правил та ін. Така готовність не виникає автоматично, а формується поступово. Починати її розвивати в учнів потрібно якомога раніше з невеличких і нескладних форм взаємодії (робота в парах, потім у трійках), ретельно пояснюючи учням послідовність дій. А після завершення обов’язково організовувати обговорення успіхів та невдач цієї діяльності.

3. Ваш стиль викладання. Адже метод має бути комфортним для вас особисто. Наприклад, якщо для вас контроль є менш значущим, оберіть варіант розширеної взаємодії між учнями, коли вони працюють самостійно більшу частину уроку, навіть не презентуючи проміжні результати роботи. І навпаки – якщо ви надаєте перевагу контролю, варто використовувати більш структуровані методи навчання: стежити за діяльністю учнів поетапно, наприклад, ставлячи їм чіткі, виконувані за певний час завдання, які можна перевірити.

4. Нарешті, у процесі вибору методу потрібно враховувати час, який потрібен для організації роботи; особливості організації освітнього простору (насамперед, розташування меблів) та наявність джерел інформації (доступ до інтернету, книжки або роздавальні матеріали).

Головне пам’ятати – ми не прагнемо вразити когось яскравим методом чи прийомом, не прагнемо розважити учнів. А виходимо лише з бажання зробити процес навчання більш ефективним – результативним.

Використана до матеріалу ілюстрація: https://dribbble.com/Robwearsglasses
– – – – – – – – – –

Запрошуємо на найближчі практикум “Як приручити інтеракцію: технології і методики інтерактивного навчання” – як реально організувати взаємодію учнів між собою не лише на відкритому уроці, а щоб це стало комфортною і системною практикою навчання. Обговоримо алгоритми та особливості застосування складних методів інтерактивного навчання, що найважливіше – попрактикуємось у них. Головну увагу приділимо методам інтеракції, що застосовуються під час первинного сприйняття та осмислення учнями нової інформації. Ви зможете розвинути навички організації обговорень виконання учнями завдань у загальному колі та опануєте інші методи контролю й перевірки результатів інтерактивної взаємодії дітей.

■ 8 лютого, Запоріжжя: програма та реєстрація
■ 15 лютого, Полтава: програма та реєстрація
■ 15 лютого, Харків: програма та реєстрація
■ 22 лютого, Львів: програма та реєстрація
■ 29 лютого, Рівне: програма та реєстрація
■ 14 березня, Чернівці: програма та реєстрація
■ 24 березня, Київ: програма та реєстрація
■ 28 березня, Миколаїв: програма та реєстрація
■ 27 березня, Херсон: програма та реєстрація
■ 4 квітня, Тернопіль: програма та реєстрація