10 грудня, 2020 р.

В Олени Пометун вийшов новий навчально-методичний посібник – “Урок, що розвиває критичне мислення. 70 методів в одній книзі”, його вже можна замовити на нашому сайті.

У посібнику є корисна теорія, яка допоможе опанувати технологію: критичне мислення як особливий тип мислення; визначення окремих педагогічних категорій – прийом, метод, стратегія, технологія навчання; детальні описи тричастинної структури уроку – вступна, основна, підсумкова, а також принци відбору методів до кожної з частин.
У практичних розділах – близько 70-ти методів розвитку критичного мислення: їхня мета, потенціал, алгоритм та специфіка застосування.
Електронна. Урок, що розвиває критичне мислення: 70 методів в одній книзі (новинка)
ЗМІСТ КНИГИ
Вступ
• Що таке критичне мислення й навіщо воно потрібно людині
• Як розвивати критичне мислення в навчанні
• Які особливості навчання критичного мислення
• Яких інтелектуальних стандартів або правил ефективного мислення має дотримуватися вчитель
Частина І. Класифікація методів розвитку критичного мислення і структура компетентнісно орієнтованого уроку
• Що таке метод навчання, прийом та стратегія
• Які існують підходи до класифікації методів розвитку критичного мислення
• Якою є структура компетентнісно орієнтованого уроку, щоб розвивати критичне мислення учнів
Частина ІІ. Розподіл методів за структурою уроку
• Як пов’язаний метод з частиною уроку
• Що треба враховувати, обираючи методи для уроку
Частина ІІІ. Методи вступної частини уроку
• Як обрати метод для вступної частини уроку
• Які методи і як застосовувати у вступній частині уроку
• Як працювати з передбаченнями учнів
Частина ІV. Методи основної частини уроку
• Як обирати методи для основної частини уроку
• Які методи обирати для організації первинного сприйняття учнями нової інформації в основній частині уроку
• Які методи обирати для осмислення матеріалу в основній частині уроку
Частина V. Методи підсумкової частини уроку
• Як обрати метод для підсумкової частини уроку
• Які методи і як застосовувати в підсумковій частині уроку під час систематизації та узагальнення отриманих знань
• Які методи і як застосовувати в підсумковій частині уроку під час формувального оцінювання навчальних результатів для розвитку критичного мислення учнів
• Які методи і як застосовувати в підсумковій частині уроку