18 листопада, 2016 р.

Ігор Сущенко, тренер освітньої платформи “КритМислОП”, учасник Міжнародної дебатної асоціації IDEA та організатор і головний суддя всеукраїнських дебатних турнірів, на своїй сторінці у фейсбуці написав, чому, на його думку, навчальні дебати є корисним педагогіним інструментом.

Останнім часом яких тільки визначень дебатів я не знайшов! Це і структурований і спеціально організований публічний обмін думками, і рольові інтелектуальні змагання, і популярний студентський рух, і обговорення актуальної теми … Мабуть, дебати можна розглядати з усіх цих сторін. Але для вчителя дебати можуть бути, перш за все, педагогічним інструментом.

Дебати дозволяють вирішувати такі завдання:

• навчальні: під час підготовки до дебатів учні актуалізують отримані раніше знання, оволодівають новими знаннями, отримують різнобічну інформацію щодо теми дебатів;

• розвивальні: дебати розвивають логіку, критичне мислення, дозволяють сформувати системне бачення проблеми, виявити наявність взаємозв’язку подій і явищ, розглядати їх з різних позицій. Під час підготовки учні вчаться працювати у команді. Розвиваються комунікативні навички: вміння формулювати думку, обґрунтовувати її, чути опонента, ставити запитання та відповідати на них;

• виховні:
сприяють формуванню культури полеміки, терпимості, визнання множинності позицій та підходів до вирішення проблеми.

Зрозуміло, що ефективність використання дебатів в навчанні багато в чому залежить від усвідомлення учителем можливості й доцільності їх застосування. І ці можливості можна розглядати з різних позицій. При вивченні тієї чи іншої теми, проблеми вчитель може сформулювати тему для дебатів, яка дасть можливість навести аргументи як команді «за», так і команді «проти».

Дебати можуть використовуватися у цілях узагальнення, систематизації знань, закріплення навчального матеріалу – для цього потрібно визначити те, який саме матеріал учні будуть залучати до змісту своїх промов. Потрібне чітке визначення теми і обсягу обговорюваного матеріалу.

Чи реально досягти поставлених на уроці цілей за допомогою дебатів? Це в значній мірі визначається умінням вчителя створити умови для ефективної взаємодії на уроці. І це можливе лише у класі, де учні мають досвід висловлювання власних думок, де відсутній страх «сказати щось неправильне», де оцінюється не зміст, а якість, переконливість висловлювання.

А ще дебати – дуже видовищне явище. Публічна демонстрація учнями набутих знань і уміння їх застосувати у полеміці є чудовим засобом показати батькам, громаді, (може й керівництву) результати роботи школи.

Нагадуємо, що 26 листопада у Києві освітня платформа з розвитку критичного мислення “КритМислОП” проводить тренінг для осівітян “Дебати як інструмент критичного мислення учнів”.