15 березня, 2017 р.

Як прийняти рішення у непевній ситуації? Як відрізняти факти від думок? Як оцінити проблему? Навіщо і як люди ставлять запитання?.. Ми надрукували новий тираж мозкотренажера “Критическое мышление для всех: самоучитель”.

Замовити і навіть почитати уривок книги можна на нашому сайті.

Попередній наклад розійшовся просто вжух! Надсилаємо по всій Україні Новою поштою, Укрпоштою. Вартість книги – 50 грн.

20 тем, з яких вона складається, знайомлять з конкретними інструментами, способами критичного мислення. Запропоновані «тренажери», набори практичних вправ, надають можливість самостійно відпрацьовувати важливі навички «розкладання по поличках» потрібної інформації, протистояти маніпуляціям, знаходити ефективні рішення, аргументації. Вступний і заключний тести у книзі дозволять оцінити власний рівень розвитку критичного мислення на початку та побачити його зростання.

Автори: Олена Пометун, Ігор Сущенко, Людмила Пилипчатіна, Ірина Баранова
Для кого: керівникам, викладачам, студентам, журналістам, усім, хто прагне підвищити свою життєву успішність
Мова: російська
Обкладинка м’яка
Сторінок: 184

Критическое мышление для всех: Самоучитель

Критическое мышление для всех: Самоучитель

Тема 1. Как мотивировать себя к развитию критического
мышления
Тема 2. Как поступить, когда встретишься с проблемой
Тема 3. Как оценить проблему
Тема 4. Как систематизировать идеи
Тема 5. Что значит уметь наблюдать
Тема 6. Как найти нужную информацию
Тема 7. Как читать тексты критически
Тема 8. Как оценить информацию, отделяя факты
от мнений
Тема 9. Что мешает критическому мышлению
Тема 10. Какую роль играют эмоции в критическом
мишлении
Тема 11. Как влиять на людей с помощью методов
убеждения и пропаганды
Тема12. Как избежать опасности манипулирования
цифрами
Тема 13. Зачем и как люди задают вопросы
Тема 14. Для чего нужны уточняющие вопросы
Тема 15. Как убеждать других, используя дедуктивные
аргументы
Тема 16. Как использовать индуктивную
аргументацию
Тема 17. Как избежать ошибок в аргументации
Тема 18. Как и зачем различать объяснение и аргумент
Тема 19. Как принять решение в неопределенной ситуации