21 березня, 2017 р.

Текст книги американських педагогів «Технології розвитку критичного мислення учнів» в українському перекладі доступний на платформі «Критичне мислення” для читання й завантаження цілком.

У 2005 році під час зустрічі з американським викладачем Чарльзом Теплом, одним із розробників програми “Читання і письмо для критичного мислення” (Reading and Writing for Critical Thinking, розроблена ще в середині 1990-х років), організація “Вчителі за демократію та партнерство” домовилась про придбання права перекладу книги “Технологія розвитку критичного мислення учнів”.

Книга отримала адаптований переклад «Вчителі за демократію» за загальною редакцією Олени Пометун українською мовою і стала дуже популярною серед освітян. Невеликий наклад, всього 1 000 екземплярів, швидко розійшовся по Україні.

З 2006 року організація її не перевидавала. Однак відтепер текст книги (версія без верстки) розміщений на платформі «Критичне мислення» й доступний цілком для читання та завантаження. Тож усі, хто в свого часу не придбав цю книгу, можуть нею користуватись в електронному вигляді.

Читати книгу «Технології розвитку критичного мислення учнів»

Посібник складається із чотирьох розділів:
• Принципи активного навчання й критичного мислення
• Технології і методи й викладання (сценарії базових уроків і як їх читати)
• Планування уроку й оцінювання
• Навчаємо через різні предмети

Книга пропонує велику кількість методів і прийомів для інтерактивного навчання й розвитку критичного мислення – всього близько шістдесяти. Не менш важливу роль відіграє описана концептуальна базова модель – «базові уроки». Кожен з восьми базових уроків, що присвячений одному з типів навчальної інформації, містить ґрунтовний перелік і характеристику методів, що їх потребує саме такий навчальний зміст. Автори надають у тексті практично стенограму кожного уроку, що містить повний опис діяльності як вчителя, так й учнів.

Книга американських педагогів «Технології розвитку критичного мислення учнів» доступна для читання і завантаження цілком

Книга американських педагогів «Технології розвитку критичного мислення учнів» доступна для читання і завантаження цілком

Передмову до українського видання написала Олена Пометун, співавторка-розробниця української програми, курсу й посібника «Основи критичного мислення». Публікуємо уривок, у якому перекладачка розповідає про американську книгу:

“Посібник, що підготовлений до видання, – адаптований для української аудиторі переклад книги групи американських вчителів та педагогів «Читання і письмо для критичного мислення». Він є гарним зразком методичної публікації, яка, сподіваємось, буде корисною для українських учителів, оскільки спрямована, насамперед, на конкретну практику навчання. Завдяки глибокому й ґрунтовному опису діяльності вчителя і учнів під час конкретних уроків зацікавленому читачеві буде нескладно спробувати відтворити пропоновані технології та методи навчання. Особливо описана модель навчання буде плідною для тих учителів, хто вже сьогодні успішно запроваджує інтерактивні технології навчання на уроках з різних предметів.

Посібник пропонує велику кількість методів і прийомів для активного (інтерактивного) навчання і розвитку критичного мислення – всього близько шістдесяти. Не менш важливу роль відіграє концептуальна базова модель – автори називають її базовими уроками. Цією моделлю вчитель керуватиметься, приймаючи рішення про навчання таким чином, щоб обрані методи і прийоми відповідали змісту, рівню і цілям кожного курсу.

Дехто з вчителів проводили короткі експерименти із запровадженням педагогічної інновації, наприклад, інтерактивного навчання. Проте, отримавши від учнів нерозуміння чи безпорадність, повертались до традиційних методів. І хоча майже всі розуміють переваги такого навчання, практика його поки що обмежена. Однією з причин, на нашу думку, є слабка методична і технологічна розробленість інновацій. У посібнику ви знайдете, головним чином, саме методичні і технологічні розробки, але всі вони працюють на загальну велику ідею, оскільки будь-яка колекція методів може працювати як система тільки за умов, що вони об’єднані єдиною метою, наприклад, розвитку мислення учнів.

Хочемо звернути увагу на те, що всі уроки побудовано за однією структурою, що складається з трьох частин: фази актуалізації, фази побудови знань та фази консолідації. Тут збережено назви, запропоновані американськими вчителями, які, можливо, не зовсім звичні для української педагогіки. Під поняттям “фази актуалізації” автори посібника розуміють вступну частину уроку, під час якої відбувається не тільки власно актуалізація (тобто активізація наявних в учнів знань, умінь, уявлень), а й мотивація навчальної діяльності, представлення нової теми, введення e її зміст та пояснення особливостей її опрацювання, постановка основних проблем, які будуть розв’язані під час опрацювання теми. Основною частиною уроку є фаза побудови знань. На цьому етапі відбувається основна робота з «дослідження теми», опрацювання інформації з одночасним її осмисленням. Нарешті підсумкова частина уроку – фаза консолідації – має на меті систематизацію та узагальнення інформації уроку, застосування основних ідей теми й переосмислення того, що вони знали до уроку, у контексті того, що вони вивчили.

Для того, щоб пропоновані методи були зрозумілішими, автори надають у тексті практично стенограму кожного уроку, що містить повний опис діяльності як вчителя, так і учнів. Кожен з базових уроків, що присвячений одному з типів навчальної інформації, містить ґрунтовний перелік і характеристику методів, що їх потребує саме такий навчальний зміст. Кожен з восьми базових уроків завершується таблицею методів, яка поповнюється від уроку до уроку.

До достоїнств посібника відноситься також наявність значної кількості пояснювальних текстів, додатків, які містять необхідну для вчителя інформацію, а також окремих розділів, адресованих вчителям різних предметів.

Така побудова посібника робить його зручним та доступним для опрацювання вчителями, які прагнуть опанувати цю освітню інновацію досконало”.