27 червня, 2019 р.

27 червня експертки Освітньої платформи “Критичне мислення” Олена Пометун і Тетяна Ремех на запрошення Асоціації правників України провели тренінг з розвитку критичного мислення “Думай або програєш”.

Запитання — ключовий інструмент розвитку гнучкості мислення, вони допомагають розв’язувати проблеми. Ба більше, правильно поставлене запитання — важливіше за відповідь. Й cаме на цій темі був сконцентрований тренінг для правників. Учасники практикувались у різних типах запитань й вмінні ставити їх ефективно.

На першому місці за рівнем затребуваності і досі залишається вміння вирішувати складні завдання, друга ж за значущістю компетенція 2020 року — критичне мислення, яка ще у 2015 році займала четверту позицію. Ця компетенція також входить в число ключових і в прогнозах на 10-15 років.

Критичне мислення — складне й багаторівневе явище. Мислити критично означає вільно використовувати розумові стратегії та операції високого рівня для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, прийняття рішень.

За словами Олени Пометун, критичне мислення — це комплекс мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю людини:

— аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел;

— бачити проблеми, ставити запитання;

— висувати гіпотези та оцінювати альтернативи;

— робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його.

«Цим мисленнєвим операціям можна і необхідно навчати, а далі — вдосконалювати їх, тренувати, як, наприклад, тренують м’язи спортсмени чи техніку гри музиканти», — зауважила професорка.

Сприятливими факторами розвитку критичного мислення, за словами Олени, є:

— Самокритичність як можливість адекватно оцінити результати своєї діяльності, якщо вони не витримують критики.

— Незалежність мислення — прагнення самостійно осмислювати навчальну та іншу інформацію, відсутність остраху не погодитися зі співрозмовником та активне висловлення власних ідей, протистояння навіюванню думок.

— Пізнавальна спрямованість або цікавість — проявляється у бажанні опанувати нові знання. Людина з пізнавальною спрямованістю не буде сприймати та запам’ятовувати отриману інформацію, вона завжди аналізуватиме її.

— Високий соціальний інтелект — спроможність правильно розуміти поведінку людей.