Добірка доступних онлайн статей, книг, навчальних матеріалів і веб-ресурсів з розвитку критичного мислення українських та закордонних колег.

Веб-ресурси

The Critical Thinking Community.
Сайт Фундації критичного мислення (США) — освітньої некомерційної організації, яка сприяє реформі системи шляхом культивування неупередженого критичного мислення. Матеріали, розроблені Фундацією, включають в себе книги, керівництва, порадники, відео й інші навчальні та освітні ресурси.

Khan Academy. Critical Thinking.
Розділ розвитку критичного мислення Академії Хана — некомерційної організації, яка прагне змінити освіту, надаючи через інтернет безкоштовні та якісні знання всім та усюди. Розділ про критичне мислення може навчити навичок чіткого і самостійного мислення, формулювання аргументів, розуміння логічних зв’язків між ідеями.

Статті та інші навчальні матеріали

«Методика розвитку критичного мислення на уроках історії», Олена Пометун.
Частина #01, Частина #02.
(журнал «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання», 2012/1-3).
У статтях розглянуто методи роботи з текстами, які вчитель може використовувати на уроці.

«Розвиваємо критичне мислення дітей: прийоми роботи з текстом», Олена Пометун.

«Учнівські дебати як спосіб розвитку критичного мислення старшокласників на уроках суспільствознавчих предметів», Олена Зима.
У статті дебати розглядаються як ефективна можливість розвитку критичного мислення, формування громадянської компетентності та пізнавальної активності учнів.

«Чим може бути критичне мислення», Метью Ліпман (Matthew Lipman).
Стаття про еволюцію поглядів на критичне мислення, його роль у світовій освіті кінця ХХ — початку ХХІ ст.
Метью Ліпман — заслужений професор філософії та видатний університетський вчений, фундатор Інституту критичного мислення (1987-1997) і діючого понад тридцять років Інституту вдосконалення філософії для дітей (Institute for the Advancement of Philosophy for Children) в Університеті Монтклер.

«Тесты критического мышления: вводный обзор», Евгений Волков.
(научно-практический журнал «Психологическая диагностика», № 3, 2015)
Стаття присвячена ознайомчому опису тестів критичного мислення. Критичне мислення розглядається як мислення вищого порядку на основі двох основних моделей, що описують його найбільш повним чином. Виділяються навчальні тести критичного мислення і власне психометричні тести. Дається аналіз російських і спроб перекладів американських тестів. Зроблена спроба короткого огляду досить розвиненої галузі тестування критичного мислення в США. Матеріал буде корисним для викладачів ВНЗ й усіх, хто цікавиться питаннями вимірювання рівнів розвитку критичного мислення тих, хто навчається.
Євген Волков — працівника Нижегородського державного університету ім. Н.І. Лобачевського.

«Організація рефлексивної діяльності учнів на уроках історії в старших класах», Дмитро Десятов.
Стаття містить практичний матеріал для організації рефлективної діяльності учнів на уроках. Така діяльність є невід’ємною частиною розвитку критичного мислення учнів і потребує окремої уваги вчителя.

Огляд освітньої технології розвитку критичного мислення та її застосування у російських школах.
(підготовлений російською вченою, к. ф. н. Е. Кохановою)

«Критичне мислення: ключові характеристики та вправи для його розвитку», збірка матеріалів різних авторів.

Добірка матеріалів. Розвиток критичного мислення учнів в процесі вивчення історії та правознавства.
(з рубрики «Методичне портфоліо», підготовлено вчителем Л. М. Рябцевою)
Добірка містить опис кількох стратегій розвитку критичного мислення, використання яких проілюстровано на досвіді вчителя.

Книги

«Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії», навчально-методичний посібник, Ірина Бондарук.
Посібник підготовлений авторкою у процесі експериментальної роботи над дисертацією, містить практичні, апробовані вчителями Київської області матеріали, зокрема цікаві інноваційні уроки з нової історії, 9 клас, та опис стратегій критичного мислення.

«Словарь терминов критического мышления». Руководство для обучающего по терминам и концептам критического мышления.
(переклад Richard Paul, «Glossary of Critical Thinking Terms. An Educator’s Guide to Critical Thinking Terms and Concepts»)